Српски историјски часопис

 

Упутство рецензентима и формулар рецензије

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

СРПСКИ ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС I, БАЊА ЛУКА – ИСТОЧНО САРАЈЕВО, 2018.

СРПСКИ ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС II, БАЊА ЛУКА – ИСТОЧНО САРАЈЕВО, 2019.