Контакт

Удружење историчара Републике Српске "Милорад Екмечић"
  • Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78000 Бања Лука
  • +387 66 808 484 (предсједник)
  • +387 65 562 754 (потпредсједник)
  • +387 65 817 413 (предсједник Управног одбора)
  • +387 66 922 667 (секретар)