Сабрани радови – Петар Мирковић, приредили др Бошко Бранковић и Борислав Мирковић

Актуелности

У издању Удружења историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“ објављени су Сабрани радови од Петра Мирковића. Приређивачи књиге су проф. др Бошко М. Бранковић и Борислав Мирковић.