На Београдском сајму књига представљен Српски историјски часопис удружења историчара „Милорад Екмечић“

Актуелности

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Predstavljeni-casopisi-Milorad-Ekmecic-i-Sretanja/504639